Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokyny - jízda ve skupině

V následujícím článku vám přinášíme pár rad od americké organizace MSF (Motorcycle Safety Foundation), jak si užít zábavné i bezpečné skupinové jízdy. Text vznikl v Americe a obsahuje jen pár základních zásad, ale stále je možné potkat hodně jezdců, kteří nechápou ani základní princip uspořádání tzv "cik-cak". Přečtěte si to  a prohlédněte signály na konci článku, třeba se vám někdy hodí....
 

Jízda ve skupině je jediný bezpečný způsob pohybu skupiny motorkářů, zejména chopperů a cruiserů. Pravidla jízdy ve skupině by měly být pro každého stejně důležité jako řízení motorky nebo znalost dopravních předpisů. Je tu ale drobný rozdíl, občas při skupinové jízdě dochází k porušení dopravních předpisů, avšak způsobem, kterým nikoho neohrozíte.Když ale jezdíte ve skupině, tak musíte pravidla přesně dodržovat, každá odchylka ohrozí kamaráda, se kterým jedete "kolo na kole."

Uspořádání skupiny

Jezdci ve skupině vytvoří dvouřadou formaci s uspořádáním cik-cak.

cik-cak-formace

První jezdec je vedoucím jezdcem a jde vždy vlevo (před ním vpravo nebo uprostřed mohou být jezdci, kteří dobře znají trasu, pokud to není vedoucí jezdec). Může tak lépe vidět celou kolonu ve zpětných zrcátkách a sledovat i dojíždějící či předjíždějící auta. Je i nápadnější pro protijedoucí vozidla. Druhý v pořadí jde v pravé řadě za vedoucím jezdcem s asi sekundovým intervalem. Další jezdci jsou pak seřazeni střídavě na levé a pravé pozici v jízdním pruhu tak, aby měli zhruba dvousekundovou vzdálenost od jezdců před nimi a tedy sekundovou vzdálenost od jezdce diagonálně vpředu. Tento způsob řazení jezdců dává dostatek prostoru pro bezpečné manévrování (žádné motorky nejdou v jednom okamžiku vedle sebe). Takové řazení zabraňuje automobilům předjíždět stylem "myška" mezi jednotlivé jezdce a vtisknout se do skupiny motorek. Poslední jezdec může jet na kterékoliv straně jízdního pruhu. Mění svou polohu podle momentální potřeby a situace. Někomu vyhovuje více jízda vlevo, někomu vpravo a někomu je to jedno. Zamyslete se nad tím jaká pozice Vám více vyhovuje a zařaďte se podle toho ve skupině.

Vedoucí jezdec
Po dobu vedení kolony je jejím nejdůležitějším členem. Jeho jízda určuje, jak jede celá skupina. Jeho práce začíná dlouho před odjezdem, a to naplánováním trasy a končí až zaparkováním motorek v cíli. Vedoucí jezdec určuje pořadí jezdců ve skupině, rychlost a směr jízdy, rozhoduje o zastavení celé skupiny na čerpacích stanicích, restauracích, odpočívadlech atd. Zvažuje kdy a kde může kolona bezpečně předjíždět a pod. Vede skupinu tak, aby jela rovnoměrnou rychlostí, jednotliví členové se neoddělili, jeli bezpečně a neztratili nikoho z jezdců. Musí sledovat stav silnice před skupinou a stav skupiny za sebou.  Musí vědět, jaké je skupina dlouhá, řídí odbočování, předjíždění, změnu jízdních pruhů, výjezdy z dálnice a pod. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě. Musí včas změnit směr, aby se všichni jezdci stačili zařadit do odbočovacího pruhu atd. Před odjezdem vydá vedoucí jezdec pokyny závazné pro všechny jezdce, obvykle to je:

 • Stručně připomene povinnost ukázněné jízdy, pravidla jízdy ve skupině a povinnost je striktně dodržovat. Pokud má z předchozích jízd jasno, že někdo pravidla bere laxně nebo že se dopouští opakovaně jezdecké chyby (např. velká nebo malá vzdálenost mezi jezdci, přejíždění z řady do řady a pod.), tak mu to jmenovitě připomene.
 • Seznámí jezdců se signály, které bude za jízdy používat. (doporučuje se používat minimum signálů, příkladem uvádíme níže)
 • Upozorní, že každý ve skupině, bez ohledu na signály, je povinen sledovat cestu a jet samostatně. Jednotlivec odpovídá za svou jízdu a za to, že neztratí jezdce za sebou.
 • Pokud je to nutné, určí pořadí jezdců ve skupině. Pořádně a předem si zjistí, zda budou ve skupině jezdci s malými zkušenostmi nebo jezdci jezdící pomaleji a ty zařadí za sebou. Zkušení jezdci se řadí do skupiny samostatně.
 • Seznámí všechny s cílem výjezdu a místy, kde jsou plánované zastávky. Připomene pravidlo sleduj jezdce za sebou a když ho nevidíš, tak 3x zatrub a zastav. Je to jediná záruka toho, že se skupina neroztrhne. Pozor, vedoucí jezdec nevidí a nespočítá za jízdy více než 6 - 8 motorek za sebou. Více je možné spočítat pouze v dlouhé a přehledné zatáčce!
 • Určí posledního jezdce, měl by to být dobrý jezdec znalý trasy a schopný zajistit pomoc pro jezdce s poruchou a pod. Dohodne si s ním signál připravenosti skupiny k odjezdu, což se hodí, zvláště u delší skupiny, kdy má poslední jezdec barevnou bezpečnostní vestu.
 • Před odjezdem skupiny zjistí stav paliva jednotlivých členů, dohodne rychlost jízdy v koloně a po signálu posledního jezdce vyráží přiměřenou nižší rychlostí. Teprve když všichni jezdci jedou a skupina se seřadí, tak akceleruje na dohodnutou rychlost.

Poslední jezdec
Zadní jezdec je prodloužené oko vedoucího jezdce a odpovídá za bezpečnost skupiny zezadu. Nemá určené pevné místo ve formaci vpravo či vlevo, volí svoji pozici dle potřeby. Hlídá především předjíždějící vozidla a vozidla, které se jeví tak, že za volantem sedí agresivní řidič. Uzavírá kolonu vzadu a snaží se zamezit, aby se do kolony "vtlačila" jiná vozidla. Jeho povinností je postarat se o jezdce s problémy. Čím je delší skupina, ​​tím je činnost posledního jezdce náročnější.

Organizace jízdy ve skupině

 • Dorovnání výpadku ve skupině - pokud vypadne jezdec ze skupiny z jakéhokoliv důvodu, je třeba mezeru co nejdříve vyplnit. Dělá se to tak, že jezdec jedoucí v řadě za jezdcem, který skupinu opustil, se dotáhne na jeho místo, předjede tedy jezdce jedoucího ve vedlejší řadě před ním. Je nepřípustné vyplnit mezeru přejížděním z řady do řady, je to nebezpečný manévr a zasáhne organizaci celé skupiny.
  opusteni-formace
 • Chování jednotlivce - vyžaduje disciplínu. Jezdí se obvykle kolem 80 km / hod, ale ve skupině se dá jet i rychleji. Každý jezdec jezdící ve skupině odpovídá za svou jízdu, za svou bezpečnost a za bezpečnost svých kamarádů. Pravidla jízdy ve skupině jen zvyšují míru bezpečnosti, ale nepřebírají odpovědnost jednotlivce. Jízda ve skupině je náročnější než samostatná jízda a proto musíte o mnoho více sledovat cestu a ostatních jezdců. Zvláště je třeba věnovat pozornost jezdci před sebou a za sebou.
 • Řazení při zastavení, např. na červenou - jezdci skupiny se řadí do dvojstupu (vedle sebe) ve stejném pořadí jaké mají ve skupině s minimálními odstupy. Pokud skupina stojí na červenou, všichni jezdci sledují semafor, protože pouze tehdy je možné po naskočení zelené odjet v jednom "chumlu". Pokud skupina neodjede na zelenou najednou je třeba odstavit křižovatku (zobrazeno níže).
  razeni-na-semaforech
 • Přechod na jízdu v zástupu - je nezbytný pro úzké cestě nebo tam, kde není možné z jiných důvodů jet ve dvojstupu. Skupina na pokyn vedoucího jezdce přejde pomalu a postupně do jízdy v zástupu s použitím metody zipu. Vzdálenost mezi jezdci se prodlouží a jakmile je to možné, tak se skupina opět s použitím principu zipu vrátí do dvojstupu a zkrátí jízdní rozestupy. V nepřehledném terénu (hlavně serpentiny) se osvědčilo, že vedoucí jezdec mírně předjede skupinu a troubením dává ostatním signál o příchozím vozidle.
 • Tankování - tankuje se na pokyn vedoucího jezdce vždy po 150 km, pokud není dohodnuto jinak. Záleží to na tom, kdo najede nejméně na plnou nádrž. Při tankovací zastávce každý natankuje plnou nádrž a provede veškeré biologické potřeby (WC, občerstvení atd..), Protože za jízdy skupiny není možné splnit každému jeho individuální přání (to by se stále jen stálo).
 • Odstavení křižovatky - je pro skupinu velmi náročné. Před křižovatkou je třeba skupinu zpomalit a zkrátit jízdní rozestupy na minimum. Vedoucí jezdec před vjezdem do křižovatky ukáže zvednutou rukou kolik jezdců má odstavit následující křižovatku a zároveň ukáže pohybem ruky i o které pruhy se jedná. Křižovatku odstavují jezdci podle zařazení v pruhu skupiny (jezdec z levého pruhu levou stranu křižovatky, z pravého pruhu pravou stran křižovatky). Jezdci, kteří odstavili křižovatku se zařadí před posledního jezdce a ostatní na začátku skupiny se dorovnat podle výše zmíněného pravidla dorovnání kolony.
  odstaveni-krizovatky1 odstaveni-krizovatky2
 • Signály - prvým a najdôležitejším signálom pre jazdca je to, ako ide jazdec pred ním. Signály - prvním a nejdůležitějším signálem pro jezdce je to, jak jde jezdec před ním. Každý jazdec je zodpovedný sám za seba a za svoju jazdu a naviac, v krízovej situácii nie je čas dávať nejaký signál pre ostatných. Každý jezdec je zodpovědný sám za sebe a za svou jízdu a navíc, v krizové situaci není čas dávat nějaký signál pro ostatní. Pokiaľ však jazdec pred Vami dá signál, snažte sa ho hneď zopakovať pre jazdca za sebou, spozornite a riaďte sa tým čo vidíte. Pokud však jezdec před Vámi dá signál, snažte se ho hned zopakovat pro jezdce za sebou, zpozorněte a řiďte se tím co vidíte. Signálů nesmí být mnoho a musí je znát všichni jezdci  ve skupině. 

  Nejpoužívanější jsou:
  • upažení levá ruka s pohybem nahoru - upozornění jezdců při předjíždění, že mohou předbíhat
  • upažení levá ruka s pohybem dolů - upozornění jezdců na zpomalení rychlosti
  • zvednutá levá ruka s pohybem vlevo nebo vpravo - upozornění jezdců při plánovaném odbočování (většinou stačí směrovka a používá se po delší jednotvárné jízdě)
  • klakson - upozornění jezdců před sebou (například směrovka), 3x klakson - upozornění na poruchu nebo jiný důvod pro zastavení
  • spuštěna noha směrem dolů - upozornění na jámy a jiné výraznější nerovnosti terénu (upozorňuje se tou nohou, po které straně se nachází problémové místo)
 • Předjíždění - skupina se pohybuje ustálenou rychlostí prakticky shodnou s rychlostí ostatních vozidel na silnici, čímž se automaticky sníží počet situací, kdy je třeba předjet pomalejší vozidlo. Občas se tomu ale nedá vyhnout. Předjíždění začíná vedoucí jezdec zapnutím směrovky, ale čeká se, dokud všichni v koloně zapnou směrovky. Samotné předjíždění však začíná poslední jezdec kolony tak, že se přesune do předjížděcího jízdního pruhu a tím vytvoří prostor pro předjíždění všem jezdcům skupiny. Při předjíždění každý jezdec rychle pokračuje co nejdál před předjížděné vozidlo. Tím nechá prostor pro další jezdce, aby měli také dost místa na zařazení se před předjížděné vozidlo. Skupina zásadně předjíždí v pořadí jezdců, vyvarujte se toho, abyste předjeli váhající jezdce před sebou! Jezdci, kteří už předjeli vozidlo, mohou dát jezdcům za vozidlem signál, že je cesta volná. Pozor, je to jen upozornění, ne pokyn k bezhlavému předjíždění! Po předjíždění se skupina srovná zpět do formace. Když skupinu předjíždí jiné vozidlo je nejlepší mu předjíždění umožnit a rukou naznačit, že o něm víte (to je úkol posledního jezdce) a při možnosti předjíždět mu rukou dát pokyn na tento manévr.

Signalizace pro skupinovou jízdu:

Stop: moto-stop
Řazení v jedné řadě za sebou: moto-za-sebou
Signalizace směrovek: moto-smerovky
Zpomalit: moto-zpomalit
Řazení střídavě - "cik-cak": moto-cikcak-razeni
Tankování: moto-tankovani
Zrychlit: moto-zrychlit
Nebezpečí na silnici
(vlevo ukázat rukou, vpravo nohou):
moto-nebezpeci
Zastávka na občerstvení: moto-obcerstveni
Jeď na čelo, předjeď: moto-predjed
Dálková světla: moto-dalkova
Zastávka na odpočinek: moto-odpocinek
Následuj mě: moto-nasleduj-me
Sjezd: moto-sjezd

více také na motorcycle_safety_foudation